Verksamhetsberättelse 2003  

Sammanträden

Årets första träff med Hultsfreds köpmän/intressegrupp ägde rum onsdagen den 22 januari. Mötets syfte var att diskutera den framtida strukturen av centrumhandeln. Inbjuden var konsult Peter Adolfson, Nybro som fått i uppdrag av Hultsfreds kommun att försöka få till stånd en positiv utveckling av centrumhandeln.
Mötesdeltagarna var överens om att något måste göras för handeln och att någon ”utifrån” kunde vara rätt person att ta sig an uppgiften, tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och f.d. köpmannaföreningen. Utöver dessa fanns AssistCenter som kunde hjälpa till med administrativa uppgifter.
Intressegruppen tillsammans med Adolfson fortsatte sedan arbetet med att försöka vända den negativa bild av centrumhandeln som rådde.
Vid ett möte med intressegruppen den 14 mars bildas en interimsstyrelse för den tänkta handelsföreningen Hultsfred Handel, vars syfte skulle vara, att på sikt göra Hultsfred till en attraktiv handelsplats.
Hultsfred Handels första årsmöte hölls den 13 maj på Hotell Hulingen med god uppslutning . Därefter har det hållits 8 protokollförda styrelsemöten under året.

Verksamheten

Styrelsen har under året arbetat med att finna former för hur en förbättring av Hultsfreds handel och service skall komma till stånd. Dialog har förts med företrädare för kommunen, näringslivet, fastighetsägare och med högskolans KY-Turism utbildning. De senare har genomfört en undersökning av hultsfredsbornas önskemål, om hur handel och service bör vara för att bli attraktiv. En redovisning i form av rollspel genomfördes för köpmän och inbjudna kommunrepresentanter. Elevernas arbete finns skriftligt redovisat och dokumenterat.
Genom att stödja föreningens verksamhet ekonomiskt, har kommunen på ett påtagligt sätt visat att man ställer sig bakom och engagerar sig i Hultsfreds framtid som handelsort.
Att det skall finnas en fungerande torghandel i Hultsfred kan sägas vara en av styrelsens första och mest angelägna uppgifter att ta sig an. Arbetet med detta har påbörjats på många olika sätt, bl.a. har en person med stor kännedom om marknadshandel anlitats.
Styrelsen har beslutat att torghandeln skall vara på fredagar med start 2:a april 2004, och flyttas från Stora Torget till Tors plan. Diskussioner med kommunen om detaljer skall följa.
Utöver torghandeln arbetar styrelsen kontinuerligt med att verka för att nya butiker etablerar sig, utveckla miljön i Hultsfreds centrum, öka kompetensen hos våra köpmän samt anordna återkommande aktiviteter.
Som ett led i verksamheten har styrelsen beslutat att Hultsfred Handel skall ha en egen hemsida, vilket öppnar nya möjligheter till informationsspridning, annonsering m.m.
Detta förändringsarbete kräver stort tålamod av alla inblandade, och måste därför ses som ett långsiktigt projekt. Resultat kan kanske ses först om fyra fem år, vilket är nödvändigt att känna till men lätt att glömma bort.

Jenni Leppelt, ordförande
Hultsfred Handel

Produktion Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår