Verksamhetsberättelse 2004 

Sammanträden

Under året har det hållits 10 styrelsemöten. Det har hållits 1 extra styrelsemöte angående julskyltningens program och genomförande. I början av året hölls det 2 möten med kommunen om den förestående etableringen av torghandel på Tors plan.

Ett välbesökt Årsmöte hölls den 24 mars i Rockcitys lokaler. Speciellt inbjuden gäst var Rolf Bengtsson, Svensk Handel/Region Öst som höll ett drygt timslångt anförande där han bland annat berättade om hur de kan vara till hjälp för sina medlemmar. Rolfs avslutande ord löd, - Hultsfred har förutsättningar att lyckas i sitt arbete med handeln, tack vare det breda samarbete som råder inom Hultsfred Handel.

Verksamheten

Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att göra Hultsfred mer attraktiv som handelsort. Ett led i detta arbete har varit att etablera en torghandel på Tors plan, och till
mångas glädje hölls den första torgdagen den 2 april. Vi kunde räkna in sjutton knallar och ett stort antal besökare. Efter premiären har det hållits torgdag varje helgfri fredag med undantag för festivalveckan.

För att utveckla servicen till medlemmar och allmänhet har en egen hemsida införskaffats. www.hultsfredhandel.se som sidan heter kan nås via länken Hultsfred Handel på kommunens egen hemsida. Flera olika affärsmöjligheter har nu öppnat sig för föreningens medlemmar.

Traditionsenligt genomfördes i maj HultsfredsDagen och i november JulskyltningsSöndagen, båda evenemangen lockade mycket folk till centrum. Utöver detta kan vi notera ett par nya affärsetableringar i centrum. Vi önskar dem lycka till!

Verksamhetsplan

Hultsfred Handels styrelse och Tommy Nilsson har arbetat fram en utökad aktivitetsplan för år 2005. Nya evenemang under året blir Talang -05 den 28 maj och Torgets Dag den
24 september. Två nytillskott som vi hoppas skall bidra till förbättrad handel.
För att göra centrum ännu mer välkomnande har det beslutats att två välkomstbanderoller och ett europeiskt flaggspel ska inköpas och sättas upp på gågatan under våren 2005.

Hultsfred Handels styrelse och medlemmar fortsätter sitt långsiktiga arbete med att göra Hultsfred till en bättre ort att bo och bedriva handel på.

Jenni Leppelt, ordförande
Hultsfred Handel

Produktion Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår