Verksamhetsberättelse 2006

Sammanträden

Under året har det hållits 11 styrelsemöten.

Ett välbesökt Årsmöte hölls den 5 april i Hultsfreds Konditori. Under mötet avtackades Jenni Leppelt för sina två år som styrelsens ordförande. Till ny ordförande valdes Bert Olausson. Till adjungerad ledamot i styrelsen har Elsy Larsson valts på 1 år.

Verksamheten

Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att göra Hultsfred mer attraktiv som handelsort.
Under perioden maj t.o.m. december har Hultsfred Handels kansli haft personalförstärkning genom Åsa Rinaldo-Svärd som deltagit i Gunilla Larssons projekt ”Arbete först-lärande sen”. Efter projekttidens slut är avsikten att kunna erbjuda Åsa en 50% anställning i Hultsfred Handel.

Evenemangen Talang 2006 som i år genomfördes på HultsfredsDagen och AntikLördag lockade stor publik till centrum. Övriga arrangemang som genomförts är Nostalgiafton med Black Cats, Romans CirkusSkola, Torgets Dag och Lifvens höstkonsert. På Skyltsöndagen startade traditionsenligt handelns stora jullotteri. En mindre Julmarknad den 22 december avslutade årets aktiviteter.

Verksamhetsplan

Hultsfred Handels styrelses arbete med aktiviteter/evenemang pågår kontinuerligt och under år 2007 arbetar Hultsfred Handels arbetsgrupp med att förverkliga planerna på att tillgänglighetsanpassa och fräscha upp delar av centrum. Under året skall företrädare för de olika partierna samt företagare och allmänhet bjudas in för att ta del av de förslag som arbetsgruppen kommer fram till.

Under år 2007 kommer en omfattande kampanj med syfte att värva fler medlemmar till föreningen att genomföras. Likaså kommer arbetet med att hitta sponsorer till de mer kostnadskrävande aktiviteterna att intensifieras.

Hultsfred Handels styrelse och medlemmar fortsätter sitt långsiktiga arbete med att göra Hultsfred till en bättre ort att bo, handla och bedriva handel på.

Bert Olausson, ordförande
Hultsfred Handel

Produktion Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår